Elstängsel

Elstängslet monteras oftast med 16 st trådar. Elstängslet ger upp till 8000v. Stängslet kan kopplas in till befintligt larm i byggnad och styras av det ben bef larmdatorn. Ett elstängsel kan monteras på bef stängsel.