Villastängsel

Villastängsel kan fås i flätverksstängsel, stålnätspaneler, palissader och smide.