Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmilöpolicy


Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill erbjuda en trygg och säker arbetsplats som ger arbetsglädje och hög produktivitet
 

  • Vi ser till att vår verksamhet inte vållar olyckor eller skador fysiskt eller psykiskt hos anställda eller kunder.
  • Myndigheternas krav på arbetsmiljön efterlevs.
  • Företagsledningen tar det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men de anställda har också ett eget ansvar. 
  • De anställda känner till vilka risker de utsätts för i sitt arbete, och vikten av att följa de regler som tillämpas på arbetsplatsen.
  • Varje anställd har ett personligt ansvar för sin hälsa och miljö, tex undvika felaktiga arbetsställningar.
  • De anställda följer företagets instruktioner om skyddsutrustning och personligt skydd för att undvika skador.