Kvalitetspolicy


Kvalitet är viktigt för oss på Helsingborgs Stängsel AB. Vi vill alltid möta kundens förväntningar både när det gäller vårt bemötande och våra produkter.


Vi strävar efter att:

  • Ha ett bra och nära samarbete med såväl beställare som leverantörer.
  • Ha hög kvalitet på våra produkter.
  • Genomföra våra uppdrag så att de kan utgöra framtida referensuppdrag.
  • Hålla god ordning och säkerställa arbetsmiljön på våra arbetsplatser.
  • Hålla utlovade färdigställandetider.
  • Med hjälp av egenkontroll överlämna ett färdigställt arbete som är komplett och felfritt.
  • Varje medarbetare är engagerad och känner ansvar i sin egen arbetsinsats.
  • Utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem med ständiga förbättringar.