Miljöpolicy


Vårt miljömål är att vara en arbetsgivare som strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Det gör vi genom att:

 • Kontinuerligt följa upp och utveckla vårt miljöarbete.
   
 • Alla arbetare ska aktivt verka för att utsätta miljön för så lite påverkan som möjligt.
   
 • Arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt.
   
 • ​​​​​​​Ställa miljökrav vid inköp av nya fordon.
  ​​​​​​​
 • ​​​​​​​Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
   
 • ​​​​​​​Vi återvinner och sopsorterar så långt det går.
   
 • Uppfylla den miljölagstiftning som finns.