Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpolicy


Vårt miljömål är att vara en arbetsgivare som strävar efter att minska vår miljöpåverkan.


Det gör vi genom att:

  • Kontinuerligt följa upp och utveckla vårt miljöarbete. 
  • Alla arbetare ska aktivt verka för att utsätta miljön för så lite påverkan som möjligt.
  • Arbeta aktivt för att minska miljöpåverkan om det är ekonomiskt och tekniskt möjligt. 
  • Ställa miljökrav vid inköp av nya fordon.
  • ​​​​​​​Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går. 
  • ​​​​​​​Vi återvinner och sopsorterar så långt det går.
  • Uppfylla den miljölagstiftning som finns.